Citace ze statutu Plodinové burzy Brno, platného od 6.3.2012

Čl. XVI.

Burzovní rozhodčí soud

 

Burzovní rozhodčí soud se nezřizuje.


INFORMACE O BURZOVNÍ DOLOŽCE VKLÁDANÉ DO ZÁVĚRKOVÝCH LISTŮ