CENY vybraných komodit  -  OBCHODY PROMPTNÍ
2010 - zjištěné ceny
2011 - zjištěné ceny CENOVÝ VÝBOR
2011 - Ceny kotované obchodem
2012 - zjištěné ceny včetně cen kotovaných obchodem
2013 - zjištěné ceny včetně cen kotovaných obchodem
2014 - zjištěné ceny včetně cen kotovaných obchodem
2015 - zjištěné ceny CENOVÝ VÝBOR