Vítejte na stránkách Plodinové Burzy Brno

                    ZRUŠENÍ PLODINOVÉ BURZY BRNO.

Sídlo:            Brno, Kotlářská 931/53, okres Brno-město, PSČ 602 00

Identifikační číslo:  48 53 31 49

Z rozhodnutí pana ministra zemědělství ČR byla Plodinové burze Brna odejmuta licence dne 29.7.2015 a po našem odporu bylo potvrzeno odejmutí licence dne 13.11.2015, na činnost podle zákona o komoditních burzách č. 229/1992 sb.

Podle ust. § 37 odst. 1 písm. b) zákona o komoditních burzách se burza zrušuje a vstupuje do likvidace dnem právní moci rozhodnutí o odnětí povolení k provozování burzy, pokud se v rozhodnutí nestanoví den pozdější.

Vzhledem k výše uvedenému, kdy i rozhodnutím Ministerstva zemědělství o odnětí povolení byl výrokem II. jmenován likvidátorem Ing. Miroslav Beran, tedy burza ode dne právní moci rozhodnutí odnětí povolení k provozování nesmí vykonávat činnost a vstupuje do likvidace, a to bez ohledu na to, zda byla podána žaloba ke správnímu soudu a následně kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. To tedy v praxi znamená, že likvidátor činí kroky k likvidaci společnosti.

 Co se týče žaloby proti rozhodnutí správního orgánu, k této byl připojen návrh na rozhodnutí o odkladném  účinky, který bohužel nebyl přiznán. V případě, že bude o žalobě rovněž rozhodnuto negativně a soud žalobě nevyhoví, pak bude podána k Nejvyššímu správnímu soudu tzv. kasační stížnost, což je opravný prostředek proti rozhodnutí soudu prvního stupně.